ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่ http://Thawatchai9.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554


โรงเรียนของผม       โรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดราชบุรีผมชื่อ นายธวัชชัย  พงศ์อริยมงคล       ชื่อเล่น เต้ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าเรือเพื่อนๆ สามารถดูประวัติของผมได้ที่ ( ประวัติ ) แนวดนตรี และเพลงที่ชอบฟังสามารถชมได้ที่ ( เพลงที่ชอบ ) และเพื่อนสามารถดูภาพกิจกรรมของผม เพื่อนๆและน้องๆ ชาวท่าเรือได้ที่
- ฉลองส่งท้ายปี 2553 ต้อนรับ 2554 กิจกรรมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นกิจกรรมของแต่ละชั้น ที่ทางโรงเรียนให้จัดขึ้น
- กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นกิจกรรมประเพณีไทย มีการประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ และกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จัดทำโดยคณะกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวัดท่าเรือ
- กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้ นอกสถานที่ (โรงเรียน) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ม.1 – ม.3 ไป 2 สถานที่ 1.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2.ดรีมเวิลด์
- กิจกรรมกีฬาขยายโอกาสครั้งที่ 14 เป็นกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส แข่งขันการเล่นกีฬาสากล ปีนี้ จัดที่โรงเรียนวัดบ้านไร่ เป็นการแข่งขั้นระหว่างนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของ 8 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนขายาโอกาสรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ เป็นกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการแข่งขัน 1.การแข่งขันร้องเพลงสากล 2.วาดภาพระบายสี 3.การ์ดวันคริสมาสต์ 4.การแข่งขันพูดศัพท์ภาษาอังกฤษ 5.การแข่งจัดบอร์ดนิทัศการณ์ ณ หอประชุมชื่นสุชน โรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดราชบุรี
               - ฉลองส่งท้ายปี 2554 ต้อนรับปี 2555 กิจกรรมฉลองของแต่ละชั้นที่โรงเรียนให้จัดขึ้น ครั้งพิเศษ ฉลองตอนกลางคืน สนุกมาก อิ่มมากก เจ้าภาพโดย ครูโกสุม  สุฉันทบุตร